ارزآوری ایرانیان مهاجر

ارزآوری ایرانیان مهاجر در سال 2019 چند دلار بود؟

مهاجرت دلایل مختلفی دارد و امید به پیدا کردن شغل و درامد بهتر یکی از مهم ترین موارد برای مهاجرت به کشورهای دیگر می باشد. مخصوصا در سالها اخیر و بدلیل کاهش شدید ارزش پول ملی، ایرانیان زیادی در جستجوی کار در کشورهای همسایه می باشند.

در این راستا

بانک جهانی در تازه‌ترین آمار خود از حواله پول توسط کارگران مهاجران به خانواده‌های خود در کشورهای‌شان، میزان ارسال پول توسط مهاجران ایرانی به کشور در سال ۲۰۱۹ را یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار ارزیابی کرده است.

بانک جهانی هفته گذشته هشدار داد که شیوع کرونا در جهان احتمالا به افت ۱۹.۷ درصدی ارسال وجوه مالی توسط نیروهای کار مهاجر به خانواده‌های خود منجر شود.

آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که کارگران مهاجر ایرانی بعد از پاکستان و ارمنستان، بیشترین ارسال حواله پول به کشورشان را در میان کل همسایگان داشته‌اند.

پاکستانی‌های مهاجر پارسال ۲۰ میلیارد دلار و ارمنی‌ها کمی بیش از ۱.۵ میلیارد دلار پول از دستمزدهای خود را برای خانواده‌هایشان فرستاده‌ا…

Read more
  • 0

How To Grow Spirulina At Home

How To Grow Spirulina. I have some question and secrets of Growing Spirulina Algae at Home

I hared Nasa said Spirulina Algae is a superfood and they are trying to make spirulina base food for the astronauts.

For example Blueberry and Dark black chocolate are a supperfood

World Health Organization (WHO) climes Spirulina Algae is the best food for the future.

Now I want to grow this algae at home for personal and family use.

Dark black chocolate

Dark black chocolate (also known as black chocolate, plain chocolate, or sour chocolate) is a form of chocolate containing cocoa solids, cocoa butter, and sugar, without the milk found in milk chocolate. Government and industry standards of what products may be labeled "dark chocolate" vary by country and market.

Although dark chocolate has a reputation as a healthier alternative to other types of chocolate, such as milk chocolate,[2] high-quality evidence for significant health…

Read more
  • 0